Karta klienta

Kartę można uzyskać podczas dokonywania pierwszych zakupów w naszym sklepie internetowym bądź stacjonarnym.

 


 

KROK 1
Zamów dowolny rower z naszej oferty, zapłać i czekaj na paczkę.
KROK 2
W paczce z rowerem otrzymasz indywidulaną KARTĘ KLIENTA z unikalnym kodem rabatowym. W przypadku kupna roweru w sklepie stacjonarnym, kartę dostaniesz podczas wydawania roweru.
KROK 3
KARTĘ KLIENTA możesz wykorzystać podczas kolejnych zakupów w:
- sklepie internetowym centrumrowerowe.pro
- sklepie stacjonarnym pod adresem 05-070 Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 136
KROK 4
Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów i usług objętych KARTĄ KLIENTA:

ROWERY – wysokość rabatu uzależniona od marki i typu roweru
CZĘŚCI I AKCESORIA – 10%
SERWIS – 10%

KROK 5
Kup raz i korzystaj dożywotnio z naszej KARTY KLIENTA :)
Karta Klienta

Tak będzie wyglądała Twoja nowa KARTA KLIENTA!

UWAGA: KARTA KLIENTA nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, upustami, itp.

KARTA KLIENTA może być przypisana tylko i wyłącznie do jednego konta klienta w naszym sklepie internetowym.


Regulamin promocji „KARTA KLIENTA CENTRUMROWEROWE.PRO”

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji pod nazwą „KARTA KLIENTA CENTRUMROWEROWE.PRO” (zwanej dalej Promocją) jest Centrum Rowerowe Bartłomiej Adamczuk z siedzibą w 05-070 Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 136, NIP 8222221734, REGON 141790688, będący właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem CENTRUMROWEROWE.PRO (dalej jako Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego pro.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji
 1. KARTA KLIENTA wydawana jest po pierwszym zakupie dokonanym poprzez sklep internetowy centrumrowerowe.pro lub po dokonaniu zakupu w sklepie stacjonarnym.
 2. Miejsca, w których można wykorzystać kartę oraz uzyskać rabat w ramach Promocji:
  • sklep internetowy centrumrowerowe.pro
  • sklep stacjonarny pod adresem 05-070 Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 136
 3. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów objętych danym kodem rabatowym.
 4. Rabat będzie naliczany od sugerowanej ceny detalicznej produktu.
 5. Rabatem objęte są następujące produkty:
  • ROWERY – wysokość rabatu uzależniona od marki i typu roweru
  • CZĘŚCI I AKCESORIA – 10%
  • SERWIS – 10%
 6. Końcowa cena produktu będzie zawsze widoczna w koszyku zamówień po wpisaniu kodu rabatowego lub na karcie danego produktu, także po wpisaniu kodu rabatowego.
 7. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych danym kodem rabatowym, za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient zobowiązany będzie do złożenia zamówienia na dowolny produkt oferowany przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego pro.
 8. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych danym kodem rabatowym, w sklepie stacjonarnym, Klient zobowiązany będzie do okazania swojej karty rabatowej w momencie dokonywania płatności.

§ 3. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie pro.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego pro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.